Kategoria: PUBLIKACJE DO POBRANIA

Pod redakcją Barbary Fatygi

Prawie każdy tytuł, więc również i Praktyki badawcze, prowokuje do zadania dociekliwego pytania – a o czym to jest?  Odpowiedź może być np. taka: w książce opowiadamy o naszych doświadczeniach, związanych z prowadzeniem różnych projektów (zarówno czysto poznawczych, jak i z zakresu stosowanych nauk społecznych), w których wykorzystywaliśmy lub wykorzystujemy, wyłącznie lub głównie, metodologie jakościowe, co nie znaczy, iż dezawuujemy tutaj badania ilościowe.

Pod redakcją Iwony A. Oliwińskiej i Alberta Jawłowskiego

Opracowania są efektem badań etnograficznych prowadzonych przez studentów Zakładu Metod Badania Kultury ISNS UW w czasie praktyk studenckich w latach 2010-2013. Pominąwszy teksty napisane przez redaktorów tomu i jednocześnie opiekunów praktyk i badań, większość pozostałych tekstów napisana została przez studentów uczestniczących w badaniach. Moim zdaniem, to właśnie jest najistotniejszym walorem omawianej publikacji.
– z recenzji prof. dr hab. Iwony Jakubowskiej-Branickiej, ISNS UW

Barbara Fatyga, Magdalena Dudkiewicz, Marcin Sińczuch, Ryszard Michalski, Katarzyna Chwieduk

Raport zbiorczy  z badań jakościowych i ilościowych zrealizowanych w maju 2012r. w ramach projektu innowacyjnego „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.