Społeczność lokalna w badaniu. Gmina Tolkmicko (2015)

Pod redakcją Iwony A. Oliwińskiej i Alberta Jawłowskiego

Opracowania są efektem badań etnograficznych prowadzonych przez studentów Zakładu Metod Badania Kultury ISNS UW w czasie praktyk studenckich w latach 2010-2013. Pominąwszy teksty napisane przez redaktorów tomu i jednocześnie opiekunów praktyk i badań, większość pozostałych tekstów napisana została przez studentów uczestniczących w badaniach. Moim zdaniem, to właśnie jest najistotniejszym walorem omawianej publikacji.
– z recenzji prof. dr hab. Iwony Jakubowskiej-Branickiej, ISNS UW

Zbiór tekstów poświęcony gminie Tolkmicko stanowi interesującą lekturę z kilku względów. Po pierwsze, wielowymiarowo zaprezentowano w nim społeczność lokalną, jaką jest badana gmina Tolkmicko, szczegółowo prezentując specyfikę miejsca. Po drugi, w książce zawarto wiele wskazań o charakterze warsztatowym, co czyni tę publikację użyteczną w pracy dydaktycznej, szczególnie związanej z przygotowywaniem i realizacją projektów badań terenowych, które podejmowane są coraz częściej na kierunkach społecznych. Po trzecie, praca jest napisana z pasją, co czyni lekturę wyjątkowo zajmującą.
– Z recenzji dr hab., prof. SGGW Hanny Podedwornej

DO POBRANIA -> Społeczność lokalna w badaniu. Gmina Tolkmicko PDF