Praktyki badawcze (2015)

Pod redakcją Barbary Fatygi

Prawie każdy tytuł, więc również i Praktyki badawcze, prowokuje do zadania dociekliwego pytania – a o czym to jest?  Odpowiedź może być np. taka: w książce opowiadamy o naszych doświadczeniach, związanych z prowadzeniem różnych projektów (zarówno czysto poznawczych, jak i z zakresu stosowanych nauk społecznych), w których wykorzystywaliśmy lub wykorzystujemy, wyłącznie lub głównie, metodologie jakościowe, co nie znaczy, iż dezawuujemy tutaj badania ilościowe.

DO POBRANIA -> PRAKTYKI BADAWCZE W PDF