MGR KAJA ROŻDŻYŃSKA

Zainteresowania naukowe: badania praktyk kulturalnych; antropologia społeczności lokalnych; socjologia sportu; metodologia badań jakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy terenowej, metody biograficznej i technik wizualnych.

k.rozdzynska@uw.edu.pl

Stopień, imię nazwisko (rok urodzenia):
mgr Kaja Rożdżyńska (ur. 1990)

Absolwentka:
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Uzyskane stopnie:
praca magisterska: Praktyki kulturalne kawalerów mazowieckiej wsi, przygotowana pod kierunkiem prof. Barbary Fatygi, 2015

Uprawiane dyscypliny i subdyscypliny:
antropologia społeczności lokalnych, socjologia i antropologia sportu; metodologia badań jakościowych

Prowadzone zajęcia:

Publikacje: -> link do profilu na Academia.edulink do PBN 

Pasje i hobby pozanaukowe:
Ogólnie lubi życie jako formę spędzania czasu, a szczególnie to:
spacery ze swoją psicą; sporty najróżniejsze (aktualnie głównie bieganie); chodzenie po górach (zdobywanie korony gór Polski i nie tylko); żeglowanie; jedzenie (dużo i dobrze); czytanie książek (reportaże); oglądanie starych filmów; granie w planszówki z przyjaciółmi.

Wzorce osobowe:
Maria Antonina Czaplicka
Ewa Łętowska
Jasmin Paris