KATEDRA

Katedra funkcjonuje w ramach Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W strukturze ISNS UW istnieliśmy początkowo jako Ośrodek Badań Młodzieży (od 1991 r.); następnie jako Zakład Metod Badania Kultury (od 2008 r.); jako Katedra Metod Badania Kultury (od 2017 r.). OBM działa dalej  jako Pracownia i zadaniowe zespoły badawcze w ramach KMBK.

Katedrą kieruje prof. dr hab. Barbara Fatyga.

Zespół naukowo-dydaktyczny: dr hab. Magdalena Dudkiewicz, dr hab. Beata Hoffmanndr Bogna Kietlińska, dr Albert Jawłowskidr Marek Kłosiński, mgr Piotr Michalski (zatrudnienie w grancie), dr Tomasz Olczyk, dr Mariusz Piotrowskidr Marcin Sińczuch, dr Paweł Tomanek.

Doktoranci:

– pod opieką prof. Fatygi: mgr Maciej Folta, mgr Paweł Lewicki, mgr Aleksandra Zalewska-Królak.

 – pod opieką dr hab. Magdaleny Dudkiewicz: mgr Maria Babicka, mgr Grzegorz Całek, mgr Mateusz Jeżowski.

Seminaria KMBK odbywają się we wtorki w godzinach 13.00 – 14.30, w Sali im Marii Ossowskiej w ISNS UW.

 Zainteresowania badawcze Zespołu  koncentrują się wokół:

– teorii kultury, w szczególności współczesnej; (w Katedrze wypracowywana jest autorska teoria żywej kultury);

– metodologii badań kultury, metod i technik badawczych, w tym w szczególności staramy się rozwijać tzw. metodologie mieszane łączące zalety (i wady) metod ilościowych i jakościowych oraz metody badania przekazów ikonicznych i badań Internetu;

– stylów życia: zarówno empirycznego badania różnych grup społecznych, jak i rozwijania teorii i metodyki badań;

– kultury popularnej traktowanej przez nas jako kultura dominująca i zarazem glokalna;

– kultury tradycyjnej  w Polsce i innych rejonach świata;

– kultury młodzieżowej;  w tym ruchów i grup subkulturowych;

– animacji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych;

– statystyki kultury; z ulubionym zajęciem jakim jest korygowanie błędów statystyk publicznych;

–  sposobu istnienia i działalności organizacji pozarządowych.

Realizujemy z reguły interdyscyplinarne, indywidualne lub zespołowe projekty badawcze w Polsce i za granicą (m.in.: w Niemczech, na Syberii, w Kenii, w Chinach, Indiach). Zasadą jest także wydawanie co kilka lat wspólnych publikacji, będących wynikiem pracy seminarium Katedry.

Jako Zespół Dydaktyczny prowadzimy w ISNS UW ścieżki specjalizacyjne: „Antropologia współczesności: warsztat badacza”  na studiach licencjackich i „Antropologia współczesności: teorie kultury” na studiach magisterskich.

Pracownikami i współpracownikami w Zespole byli:
mgr Ewa Cichocka – socjolożka,współtwórczyni Młodzieżowej Agencji Pracy i Fundacji Bez Względu na Niepogodę; dr hab. Tadeusz Doktór – psycholog, religioznawca, wybitny znawca nowych ruchów religijnych; dr Grażyna Fluderska – socjolożka, badaczka młodzieży; dr Ewa Giermanowska – socjolożka pracy, współtwórczyni Młodzieżowej Agencji Pracy i Fundacji Bez Względu na Niepogodę; dr hab. Marian Kempny – antropolog, inspirator i organizator życia naukowego, założyciel Sekcji Antropologii Społecznej w PTS;  dr Joanna Kowalczewska – psycholożka, tłumaczka; dr Joanna Kośmider – psycholożka;   mgr Wojciech Marchlewski – etnograf, artysta ludowy; dr Piotr Mitzner – teatrolog, poeta, redaktor, działacz kulturalny; mgr Wojciech Połeć – etnograf;  dr Monika Sajkowska – socjolożka, współtwórczyni Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Dajemy Dzieciom Siłę); mgr Jadwiga Siemaszko – socjolożka;  dr Alina Szulżycka – socjolożka, tłumaczka;  dr Anna Tyszkiewicz – socjolożka; dr hab. Jerzy Wertenstein-Żuławski – socjolog kultury, współtwórca nowoczesnej socjologii młodzieży w Polsce