REGULARNE SPOTKANIA

Życie naukowe Katedry organizowane jest w ramach:

a) regularnego seminarium, odbywającego się co tydzień we wtorki między godziną 18.00 a 19.30;

b) seminarium dla doktorantów prof. Barbary Fatygi – odbywającego się we wtorki, co dwa tygodnie w godzinach od 13:15 do 14.45 oraz spotkań konsultacyjnych dla doktorantów dr. hab. Magdaleny Dudkiewicz;

c) zebrań zespołu merytorycznego tzw. Węzła Centralnego w Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza odbywających się również we wtorki, co dwa tygodnie (naprzemiennie z seminarium doktoranckim);

d) zebrań ad hoc związanych z realizacją przez mniejsze zespoły projektów badawczych, do których zawsze zapraszamy PT Studentów i Doktorantów.

Członkowie Katedry uczestniczyli i uczestniczą też w życiu naukowym i społecznym poza ISNS jako członkowie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i innych towarzystw naukowych, rad i redakcji czasopism, rad i zarządów organizacji pozarządowych, członkowie zewnętrznych zespołów badawczych.