ŚCIEŻKI – SIATKI ZAJĘĆ

 

ŚCIEŻKA LICENCJACKA: 
ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI: WARSZTAT BADACZA

Rok

Przedmiot Typ zajęć Prowadzący/
Współprowadzący
Zaliczenie Liczba godzin

ECTS

II 1) Wykorzystanie teorii w badaniach i kultury Konwersatorium z elementami warsztatu Barbara Fatyga

Egzamin ustny: zastosowanie teorii

30 3
Bogna Kietlińska
2) Style życia: obserwacja i dokumentacja wizualna Warsztat z elementami  bieżącej pracy w terenie   Zaliczenie na podstawie prac w ciągu semestru 30 3
doktorant/ka
3) Dane zastane: badanie tekstów – od wyrażenia do narracji Warsztat Bogna Kietlińska Zaliczenie na podstawie opracowania wywiadu narracyjnego 30 3
doktorant/ka
4) Dane zastane:  eksploracja danych przestrzennych Warsztat Mariusz Piotrowski  Zaliczenie – realizacja projektu analitycznego 30 2
doktorant/ka
5) Antropologia społeczności lokalnych – realizacja projektu badawczego Warsztat + praktyka terenowa   Zaliczenie: raport z badań terenowych 30 3
Albert Jawłowski
III 6) Dane zastane i wytwarzane: badanie przekazów ikonicznych Warsztat Bogna Kietlińska Zaliczenie na podstawie analizy fotografii 30 2
doktorant/ka
7) Animacja kultury: diagnoza, realizacja, ewaluacja Konwersatorium z elementami warsztatu Magdalena Dudkiewicz Egzamin teoretyczno-praktyczny: ocena działania animacyjnego 30 3
doktorant/ka
8) Od łyżki i czółna do smartfona i chipów: analiza aksjosemiotyczna i funkcjonalno-strukturalna rzeczy Warsztat Barbara Fatyga Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej+ fotografii 30 2
doktorant/ka
9) Sztuka interpretacji i krytyki wyników badań Warsztat Barbara Fatyga Zaliczenie na podstawie recenzji badań 30 2
Marcin Sińczuch
OGÓŁEM II ROK 150 14
OGÓŁEM III ROK 120 9
RAZEM 270 23

 

ŚCIEŻKA MAGISTERSKA:
ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI: TEORIE KULTURY

Rok

Przedmiot

Typ zajęć

Prowadzący/

Współprowadzący

Zaliczenie

Liczba godzin

ECTS

I

 

1) Gatunki pisarstwa naukowego  i style prezentacji danych

Warsztat

Paweł Tomanek

Zaliczenie: praca pisemna

30

2

Tomasz Olczyk

2) Współczesne teorie antropologiczne I

Wykład

Barbara Fatyga

Egzamin ustny

30

3

Bogna Kietlińska

3) Współczesne teorie antropologiczne II

Konwersatorium z elementami wykładu

Barbara Fatyga

Egzamin ustny

30

3

Albert Jawłowski

II

 

4) Antropologia społeczności lokalnych II

Konwersatorium z elementami wykładu

Albert Jawłowski

Egzamin ustny

30

2

 

5) Style życia: perspektywa multidyscyplinarna

Wykład

 

Egzamin ustny

30

3

 

OGÓŁEM I ROK

90

8

OGÓŁEM II ROK

60

5

RAZEM

150

13