Kategoria: AKTUALNE PROJEKTY

Przygotowywana przez Katedrę  od r. 2018  druga zbiorowa publikacja metodologiczna pod roboczym tytułem „Badania na zlecenie” ma  być podręcznikiem efektywnej współpracy zarówno dla środowisk badaczy społecznych, jak i zleceniodawców. W projekcie biorą udział pracownicy Katedry i doktoranci.