Czy ścieżka jest na studiach licencjackich i magisterskich?

Tak. Tożsamość ścieżek licencjackiej i magisterskiej sygnalizuje pierwszy człon nazwy: „Antropologia Współczesności: warsztat badacza” oraz „Antropologia współczesności: teorie kultury”. Ścieżka na studiach licencjackich daje narzędzia do pracy badacza; na studiach magisterskich – dostarcza teoretycznego paliwa dla własnych poszukiwań i rozwoju.