FORMALNY STANDARD PRAC – ZASADY EDYCJI TEKSTU ORAZ SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII I PRZYPISÓW

 

W związku z nieustającymi wątpliwościami kolejnych pokoleń Studentów, postanowiliśmy wyjść na przeciw problemom i stworzyć KOMPLEKSOWY PORADNIK EDYCJI TEKSTÓW ORAZ SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII I PRZYPISÓW -> FORMALNY STANDARD 

 

 

Prosimy go potraktować jako ZESPÓŁ OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD, zarówno dla prac zaliczeniowych na ścieżce specjalizacyjnej, jak i dla licencjatów oraz magisteriów pisanych pod opieką Pracowników Katedry.

 

 

Dla zachowania zdrowia i pogody ducha zarówno swojego, jak i Prowadzących, prosimy o dokładne stosowanie poradnika.