pUBLIKACJA „BADANIA NA ZLECENIE”

Przygotowywana przez Katedrę  od r. 2018  druga zbiorowa publikacja metodologiczna pod roboczym tytułem „Badania na zlecenie” ma  być podręcznikiem efektywnej współpracy zarówno dla środowisk badaczy społecznych, jak i zleceniodawców. W projekcie biorą udział pracownicy Katedry i doktoranci.