Prof. dr hab. Barbara Fatyga

Kulturoznawca, socjolog młodzieży, antropolog współczesności. Zajmuje się: problematyką stylów życia, badaniami młodzieży, teorią kultury, metodologią badań ilościowych i jakościowych, współpracą z praktyką w zakresie zastosowań nauk społecznych: diagnoz, ekspertyz, szkoleń, ewaluacji, wspierania działań społeczno-kulturowych.

barbara.fatyga@uw.edu.pl

Stopień, imię nazwisko (rok urodzenia):
prof. dr hab. Barbara Fatyga (ur. 1953 r.)

Absolwentka: 
Międzywydziałowego Studium Kultury Współczesnej (Kulturoznawstwa) w Uniwersytecie Wrocławskim (1974-1977)

Uzyskane stopnie:

  • Praca magisterska w UWr., 1977 r.: Pojęcie stylu w teorii kultury, promotor: dr hab. Stanisław Pietraszko;
  • Rozprawa doktorska w IFiS PAN, 1989 r.: Koncepcje stylów życia w polskich badaniach socjologicznych. Rekonstrukcja i interpretacja pojęcia z punktu widzenia teorii kultury, promotor: dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński, recenzenci: dr hab. Aldona Jawłowska, dr hab. Marcin Czerwiński, 1989;
  • Rozprawa habilitacyjna w ISNS UW, 1999 r.: Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, recenzenci: prof. dr hab. Aldona Jawłowska, prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska, prof. dr hab. Janusz Mucha, 1999;

Uprawiane dyscypliny i subdyscypliny:
socjologia i antropologia młodzieży, teoria kultury, metodologia badań jakościowych

Prowadzone zajęcia:
„Współczesne teorie antropologiczne” – wykład,
„Metody badań jakościowych” – konwersatorium dla doktorantów,
„Przygotowanie do studiowania” – konwersatorium,
Seminarium magisterskie,
Seminarium doktoranckie;

Publikacje: -> link do PBN

Inne aktywności naukowe:
Prezes Zarządu Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza; członek Oddziału Warszawskiego, Sekcji Antropologii Społecznej i Sekcji Socjologii Młodzieży PTS;

Pasje i hobby pozanaukowe:
góry, kuchnia, ogród, kryminały, moda, wnętrzarstwo, robótki (m.in.  podłaźniki i palmy wielkanocne), ostatnio również malarstwo ogrodowe (na płotkach, beczkach, skopkach i doniczkach)

Wzorce osobowe:
Mary Poppins, Znaczy Kapitan, Babcia Waterwax