MGR Piotr Michalski

Zainteresowania naukowe: psychologia społeczna, psychologia relacji międzygrupowych i uprzedzeń, psychologia poznania społecznego (social cognition), psychologia różnic indywidualnych, metodologia nauk społecznych

gora45@op.pl

Stopień, imię nazwisko (rok urodzenia):
mgr  Piotr Michalski (1987)

Absolwent: 
Uniwersytet SWPS na kierunku psychologia społeczna

Uzyskane stopnie:

  • praca magisterska: „Zgeneralizowane uprzedzenie a stan emocjonalny, tożsamość oraz rozumienie tekstu” napisana pod kierunkiem dr Kingi Piber-Dąbrowskiej, 2011

Uprawiane dyscypliny i subdyscypliny:
psychologia społeczna, metodologia nauk społecznych

Prowadzone zajęcia:
brak

Publikacje: -> lista publikacji_PM

Pasje i hobby pozanaukowe:
muzyka, podróże, gotowanie

Wzorce osobowe:
Don Kichot, Józef Knecht