MGR PAWEŁ LEWICKI

Zainteresowania naukowe: nowe ruchy religijne i parareligijne, ze szczególnym uwzględnieniem sekt o charakterze destrukcyjnym i stosowanych w nich psychotechnikach.

p.lewicki89@gmail.com

Stopień, imię nazwisko (rok urodzenia):
mgr Paweł Lewicki (ur. 1989)

Absolwent:
Socjologia Stosowana i Antropologa Społeczna, specjalizacja Antropologia Współczesności na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych.

Psychologia Kliniczna i Zdrowia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (SWPS).

Uzyskane stopnie:

  • praca magisterska w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, „Muzułmanie w Polsce: życie, wartości i praktyki”, napisana pod kierunkiem Pani Prof. Barbary Fatygi. Obrona w roku 2015.
  • praca magisterska na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, „Związek między religijnością katolików, a zniekształceniami poznawczymi i doświadczeniami podobnymi do psychotycznych” napisana pod kierunkiem Pana Dr Łukasza Gawędy. Obrona w roku 2017.

Uprawiane dyscypliny i subdyscypliny:
socjologia religii

Współprowadzone zajęcia:

Publikacje:

Pasje i hobby pozanaukowe:

  • Literatura z gatunku fantastyki ze szczególnym uwzględnieniem książek Philipa K. Dicka i H.P. Lovecrafta, a także polskich autorów (np. Jacek Dukaj).
  • Kultura Bliskiego Wschodu oraz języki z tego rejonu (hebrajski, arabski).
  • Zainteresowanie umysłem z perspektywy neuropsychologii.

Wzorce osobowe: