MGR MATEUSZ JEŻOWSKI

Zainteresowania naukowe: socjologia młodzieży, wolontariat międzynarodowy, wolontariat cyfrowy, mobilność edukacyjna, praca społeczna w społecznościach lokalnych, analiza dyskursu, socjologia edukacji, polityka młodzieżowa

mw.jezowski@student.uw.edu.pl

Stopień, imię, nazwisko (rok urodzenia):
mgr Mateusz Jeżowski (1983)

Absolwent:

  • Lingwistyki Stosowanej (Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego),
  • Europejskich Studiów Interdyscyplinarnych (College of Europe),
  • Studiów podyplomowych w zakresie rolnictwa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego).

Uzyskane stopnie:

  • Praca magisterska w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 2007 r.: Stratégies de traduction de Tadeusz Boy-Żeleński, promotor: prof. Alicja Kacprzak
  • Praca magisterska w College of Europe, 2010 r.: Media discourse analysis during the adoption process of the treaty of Lisbon and the Treaty of Nice, promotor: prof. Edmund Wnuk-Lipiński

Uprawiane dyscypliny i subdyscypliny:
Socjologia, metodologia badań jakościowych

Inne aktywności naukowe:

Koordynator zespołu analityczno-badawczego w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Członek i reprezentant Polski w grupie ekspertów European Knowledge Centre of Youth Policy w Radzie Europy (od 2020 r.). Członek grupy roboczej ds. ustanowienia Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich EngiRank (od 2019 r.). Krajowy korespondent i polski koordynator projektu Komisji Europejskiej ”Youth Wiki” – europejskiej encyklopedii polityki młodzieżowej (od 2017 r.). Od 2010 r. członek międzynarodowego konsorcjum badawczego RAY – Research-based analysis and monitoring of Youth in Action, odpowiedzialny za realizację w Polsce badania ilościowego i jakościowego dotyczącego efektów uczenia się w programach: „Młodzież w działaniu” (2007-2013), Erasmus+: Młodzież (2014 -2020) i Europejskim Korpusie Solidarności (2017-2020).

Publikacje -> publikacje_MJ

Pasje i hobby pozanaukowe:
Sporty i techniki walki, literatura absurdu, budownictwo naturalne, rolnictwo ekologiczne, regularne ucieczki z miasta na wieś, niekończący się remont starego domu, nieuleczalna obserwacja uczestnicząca

Wzorce osobowe:
(in order of appearance) Holden Caulfield, kopista Bartleby, Dirk Struan