MGR MARIA BABICKA

Zainteresowania naukowe:  socjologia teatru, pedagogika teatru

m.babicka@uw.edu.pl

Stopień, imię nazwisko (rok urodzenia):
mgr Maria Babicka (ur. 1990)

Absolwentka:

socjologia stosowana i antropologia społeczna (II stopień, niestacjonarne) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych; Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

socjologia (I stopień, stacjonarne) Instytut Socjologii; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Uzyskane stopnie:

  • Magisterium: „Nic o nas bez nas” – o postrzeganiu teatru przez młodzież ; praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Dudkiewicz (Zakład Metod Badania Kultury, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW); wrzesień 2017
  • LicencjatMiejsce młodego widza w teatrze dla dzieci i młodzieży w Polsce. Analiza przypadku Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku; Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Urszuli Kurczewskiej (Instytut Socjologii UW); wrzesień 2014

Uprawiane dyscypliny i subdyscypliny:
socjologia teatru, pedagogika teatru

Prowadzone zajęcia:
Przygotowanie i realizacja projektu badawczego – warsztat dla studentów niestacjonarnych (współprowadzenie z dr hab. Magdaleną Dudkiewicz i mgr Karoliną Lutomirską)

Publikacje: -> link do PBN ; lista publikacji_MB

Pasje i hobby pozanaukowe:
śpiew, taniec, teatr

Wzorce osobowe: