MGR MACIEJ FOLTA

Zainteresowania naukowe: socjologia miasta, urban studies, życie społeczne przestrzeni publicznych

maciek.folta@gmail.com

Stopień, imię nazwisko (rok urodzenia):
mgr Maciej Folta (ur. 1985)

Absolwent:
Instytut Prawa i Administracji UJ
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Uzyskane stopnie:

  • magister prawa: praca „Mediacja w polskim procesie cywilnym: teoria, praktyka, rzeczywistość” pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Czapskiej.
  • magister socjologii: praca „Bez szlachectwa. Socjologiczny opis snobizmu na przykładzie doboru stroju” pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Fatygi.

Uprawiane dyscypliny i subdyscypliny:
socjologia, socjologia miasta

Prowadzone zajęcia:
Miasto, masa, człowiek. Wstęp do studiów miejskich (Uniwersytet Otwarty UW).

Publikacje: -> link do PBN

Pasje i hobby pozanaukowe:
fotografia cyfrowa i klasyczna, fantastyka

Wzorce osobowe:
Jane Jacobs, William H. Whyte, Yousuf Karsh