mgr ALEKSANDRA ZALEWSKA-KRÓLAK

Zainteresowania naukowe: socjologia, ze szczególnym naciskiem na badania dzieci, antropologia współczesności, metodologia badań jakościowych.

aleksandra.zalewska@uw.edu.pl

Stopień, imię nazwisko (rok urodzenia):
mgr Aleksandra Zalewska-Królak (ur. 1991)

Absolwentka:
Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (specjalizacje: „Antropologia Współczesności” i „Współczesne miasta. Badania i działania”) oraz
Filologii Iberyjskiej (specjalizacje: „kulturowa” i „dydaktyczna”) w Uniwersytecie Warszawskim.

Uzyskane stopnie:

  • praca magisterska w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, 2016 r.: Postrzeganie kultury przez dzieci, promotor: prof. dr hab. Barbara Fatyga;
  • praca magisterska w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2017 r.: Las funciones sociales de las telenovelas mexicanas contemporáneas (Społeczne funkcje współczesnych telenowel meksykańskich), promotor: prof. dr hab. Małgorzata Nalewajko.

Uprawiane dyscypliny i subdyscypliny:
socjologia, ze szczególnym naciskiem na badania dzieci, antropologia współczesności, metodologia badań jakościowych

Współprowadzone zajęcia:

  • „Badanie Tekstów Kultury” – warsztat,
  • „Przygotowanie do studiowania” – konwersatorium.

Publikacje: -> link do PBN

Inne aktywności naukowe:
członek Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza; członek Oddziału Warszawskiego, Sekcji Antropologii Społecznej, Sekcji Metod Badań Społecznych, Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS; prowadząca zajęcia w Uniwersytecie Dzieci;

Pasje i hobby pozanaukowe:
literatura, zwłaszcza iberoamerykańska, kaligrafia, kinematografia, moda

Wzorce osobowe:
Mafalda