Kto prowadzi zajęcia na ścieżce?

Zajęcia na ścieżkach prowadzą  nauczyciele akademiccy i nasi doktoranci, którzy wszyscy są zarazem czynnymi badaczami o dużym doświadczeniu w łączeniu teorii z metodologią i praktycznymi zastosowaniami wiedzy. Cały zespół dydaktyczny zadeklarował dwudyscyplinowość, zgodnie z możliwością stworzoną w nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, ale w praktyce reprezentujemy nie dwu- lecz multidyscyplinowość. SPRAWDŹ ZESPÓŁ