Jakie są zajęcia na ścieżce?

Przyjazne, angażujące, interaktywne i – przede wszystkim – rzetelne merytorycznie. Zwłaszcza na licencjacie, który przygotowuje Państwa do pracy analitycznej i badawczej, zdecydowaliśmy się prowadzić wszystkie zajęcia w trybie warsztatowym lub konwersatoryjnym oraz prowadzić je w parach (na kążdych spotkacie Państwo dwójkę prowadzących). Na studiach magisterskich pozostawiliśmy formy wykładowe, ale zdynamizowaliśmy je dzięki parom wykładowców w różnym wieku, statusie i doświadczeniu.