Jak zaliczyć ścieżkę? Co zrobić, żeby uzyskać certyfikat ukończenia ścieżki?

Trzeba sumiennie chodzić na zajęcia, brać w nich udział, wywiązywać się z cząstkowych zadań w trakcie zajęć warsztatowych, zdawać egzaminy, zaliczyć wyjazd terenowy i uzbierać odpowiednią liczbę punktów ECTS. No i oczywiście bywać w BIBLIOTEKACH w celu czytania lektur, por. ZASADY DOBREGO STUDIOWANIA