Jak wyglądają egzaminy na ścieżce?

Egzaminy na ścieżkach licencjackiej i magisterskiej są ustne, ale bardziej przypominają rozmowę niż trywialne odpytywanie z lektur. Oczywiście by je zdać lektury powinny być przeczytane.  Natomiast przedmioty kończące się zaliczeniem mogą być zaliczane pracą pisemną, por.: przedmioty ścieżkowe.