Jak się zalicza praktyki?

Praktyki zalicza się na studiach licencjackich dziennych poprzez udział w zajęciach przygotowujących wyjazd terenowy oraz udział w wyjeździe i grupowe przygotowanie raportu ze zrealizowanych badań. Studenci zaoczni zawsze są zapraszani do udziału w wyjeździe, jeśli to nie jest możliwe prowadzący omawiają z Nimi inne możliwości zrealizowania praktyki terenowej.