Dlaczego warto pójść na tę ścieżkę?

Ścieżka daje wszechstronne i gruntowne przygotowanie do pracy badawczej. Dzięki wypracowywanemu przez wiele lat warsztatowi Studenci dostają konkretne narzędzia, które umożliwiają im sprawne odnajdywanie się zarówno w świecie metod, technik, jak i teorii potrzebnych badaczowi kultury. Absolwenci wiedzą nie tylko jak zebrać materiał, ale także go zanalizować, a przede wszystkim zinterpretować. Słowem: warto pójść na tę ścieżkę, żeby nie błądzić w metodologicznym gąszczu, a umiejętnie wytyczać drogi swoich badań.