Dla kogo jest ta ścieżka?

Obie ścieżki (licencjacka i magisterska) są dla Studentów, którzy:
– są zainteresowani szeroko, antropologicznie rozumianą problematyką kultury;
– sami czynnie już uprawiają jakąś dziedzinę sztuki i/lub działań prospołecznych;
– chcą się nauczyć rzetelnego badania, diagnozowania i ewaluowania działań kulturalnych;
– chcą pracować w instytucjach kultury, mediach, NGO’s lub w instytucjach zarządzania kulturą wyposażeni w nowoczesne narzędzia poznawcze i wiedzę;
– chcą pracować naukowo.