Co się dzieje na obozie badawczym?

W czasie obozów badawczych realizowanych przez Katedrę Studenci prowadzą własne, zaprojektowane przez siebie badania. Właśnie ten element wyróżnia nasze wyjazdy. W toku przygotowujących zajęć grupy dowolnie wybierają temat (zielarstwo? praktyki miłosne? obrzędowość? przestrzenie domowe? a może jeszcze coś innego?) i tworzą konkretne narzędzia do późniejszej pracy. Następnie przychodzi czas na sprawdzenie pomysłu na projekt, ale też swoich predyspozycji do badań etnograficznych. Pod okiem Prowadzących Studenci wychodzą w teren i uczą się warsztatu badawczego.

Szerzej o obozach badawczych -> TU

Zachęcamy też do lektury publikacji o badaniach terenowych, którą współtworzyli absolwenci Ścieżki -> TU