Co można robić po tej ścieżce?

Ścieżka licencjacka w obecnym kształcie merytorycznym doskonale przygotowuje przede wszystkim do pracy badacza i analityka danych, ale także daje niezbędne narzędzia by zajmować się szeroko rozumianą animacją kultury.

Ścieżka magisterska jest niezbędna by pogłębić, ugruntować i uczynić spójną wiedzę potrzebną zarówno wtedy gdy Absolwenci wybierają kariery naukowe (studia doktoranckie), jak i wtedy, gdy po studiach podejmują pracę zawodową.

Staramy się śledzić losy naszych Absolwentów: radzą sobie Oni całkiem nieźle pracując w centralnych, wojewódzkich i lokalnych instytucjach kultury (teatry, domy kultury; muzea, przemysł filmowy, itp.); w mediach (Internet, radio, telewizja, prasa); w agencjach badawczych, reklamowych, marketingowych i konsultingowych; duża grupa pracuje w organizacjach pozarządowych (które nierzadko sami stworzyli) o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym; wreszcie liczna grupa pracuje również na uczelniach w kraju i zagranicą.