Chętnie bym się zaangażował/a w dodatkowe działania Katedry (projekty/badania). Czy jest taka możliwość?