DR TOMASZ OLCZYK

Zainteresowania naukowe: socjologia, nauki o komunikowaniu i mediach, metodologia nauk społecznych, analiza dyskursu, studia celebryckie, analiza ramowa

t.olczyk@uw.edu.pl

Stopień, imię nazwisko (rok urodzenia):
dr Tomasz Olczyk (ur. 1977)

Absolwent:
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Uzyskane stopnie:

  • magister, praca p.t. „Teatr wyborczy – autoprezentacja i perswazja w telewizyjnej reklamie politycznej”, 2001, promotor prof. dr hab. Hanna Świda-Ziemba, recenzja: dr Ewa Gniazdowska
  • doktor nauk społecznych, praca p.t. „Wirtualny obraz świata w telewizyjnej reklamie politycznej”, 2007, promotor: prof. dr hab. Hanna Świda Ziemba, recenzenci: prof. dr hab. Aldona Jawłowska, prof. dr hab. Wojciech Burszta

Uprawiane dyscypliny i subdyscypliny:
socjologia, nauki o komunikowaniu i mediach, metodologia nauk społecznych, analiza dyskursu, studia celebryckie, analiza ramowa

Prowadzone zajęcia:
Teorie zróżnicowania społecznego, Komputerowa analiza danych jakościowych, Tworzenie prezentacji (Uniwersytet Otwarty), Analiza dyskursu i narracji medialnych. Aspekty psychologiczne, komunikacyjne i polityczne (WDIB)

Publikacje: -> link do PBN

Pasje i hobby pozanaukowe:
science-fiction, kultura popularna, historia, wizualizacja danych, psychologia

Wzorce osobowe:
Hanna Świda-Ziemba, Hans Rosling, Sean Maguire, Sheldon Cooper