dr Paweł Tomanek

Zainteresowania naukowe: socjologia i antropologia kultury; analiza dyskursu; teorie refleksyjności i indywidualizacji; kulturowe wizerunki dzieciństwa i rodzicielstwa.

pawel.tomanek@uw.edu.pl

Stopień, imię nazwisko (rok urodzenia):
dr Paweł Tomanek (ur. 1980)

Absolwent: 
socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uzyskane stopnie:

  • praca magisterska: „Zabawy przyjemne i pożyteczne. O roli dowcipu w kulturze” obroniona w Instytucie Socjologii UJ w 2004 r., promotor: prof. dr hab. Maria Flis

  • praca doktorska: „Rola ekspertyzy w praktyce wychowawczej” obroniona na UJ w 2010 r. promotor – prof. dr hab. Maria Flis, recenzenci – prof. dr hab. Piotr Sztompka, prof. dr hab. Tomasz Szlendak

Uprawiane dyscypliny i subdyscypliny:
socjologia – socjologia kultury, teoria socjologiczna

Prowadzone zajęcia:
socjologia i antropologia kultury, historia myśli społecznej

Publikacje: -> link do PBNlista publikacji_PT

Pasje i hobby pozanaukowe:
kultura afrobrazylijska

Wzorce osobowe:
Tomek Wilmowski, Wilhelm z Baskerville