DR HAB. MAGDALENA DUDKIEWICZ

Zainteresowania naukowe: społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: problemy wizerunku działań społecznych, miejsce i rola NGO w społecznościach lokalnych; pomoc społeczna i praca socjalna; animacja społeczna ze szczególnym uwzględnieniem animacji kultury; metodologia badań naukowych (metody jakościowe).

m.dudkiewicz@uw.edu.pl

Stopień, imię nazwisko (rok urodzenia):
dr hab. Magdalena Dudkiewicz (ur. 1967)

Absolwentka: 
Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (studia zaoczne, specjalizacja: Problemy terapii i rozwiązywania konfliktów)

Uzyskane stopnie:

 • praca mgr: Działalność Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie w latach: 1993-1995., przygotowana pod kierunkiem prof. Józefiny Hrynkiewicz, 1996 rok;
 • doktorat: Samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych w Polsce, przygotowana pod kierunkiem dr hab. Barbary Fatygi, praca recenzowana przez prof. dr hab. Józefinę Hrynkiewicz i prof. dr hab. Piotra Glińskiego, 2005 rok;
 • habilitacja: Populiści dobroczynności. Medialne informowanie o pomaganiu, recenzenci wydawniczy: prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska, prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, recenzje habilitacyjne: prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka, prof. dr hab. Lucjan Miś, prof. dr hab. Krzysztof Piątek, prof. dr hab. Kazimierz Z. Sowa, rok 2014.

Uprawiane dyscypliny i subdyscypliny:

 • społeczeństwo obywatelskie, funkcjonowanie społeczności lokalnych, organizacje pozarządowe;
 • pomoc społeczna i praca socjalna;
 • animacja społeczna ze szczególnym uwzględnieniem animacji kultury;
 • metodologia badań naukowych (metody jakościowe).  

Prowadzone zajęcia:

 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego (III rok studiów licencjackich);
 • Animacja kultury (przedmiot specjalizacyjny III rok studiów licencjackich).

Publikacje: -> link do PBN  ;  lista publikacji_MD

Pasje i hobby pozanaukowe:

 • opieka nad przygarnianymi zwierzętami;
 • DIY – przerabianie starych mebli, nieustające zmiany wystroju domu, robienie biżuterii;
 • czytanie książek (reportaże, wywiady, biografie, pamiętniki);
 • podróże (zwiedzanie miast, a właściwie włóczenie się po nich bez celu);
 • zakupy w sklepach z używaną odzieżą.

Wzorce osobowe:

 • dr John Dolittle;
 • Bogumił Niechcic;
 • siostra Małgorzata Chmielewska;
 • César Manrique Cabrera (od momentu powrotu na Lanzarote w 1968 roku);
 • Obrońcy puszczy białowieskiej