DR HAB. BEATA HOFFMANN

Socjologia i antropologia kultury (socjologia zmysłów), szeroko pojęta problematyka uzależnień (uwarunkowania społeczne, kulturowe, formy pomocy osobom uzależnionym).

beata.hoffmann@uw.edu.pl

Stopień, imię nazwisko (rok urodzenia):
dr hab. Beata Hoffmann (ur. 1964)

Absolwentka:
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

Uzyskane stopnie:

  • praca magisterska Satanizm polski – mit czy rzeczywistość, promotorzy: prof. dr hab. Hanna Świda-Zięba i prof. dr hab. Krzysztof Kiciński, 1989;
  • doktorat – Rock a przemiany końca XX wieku, promotor: prof. dr hab. Aldona Jawłowska, recenzenci: prof. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. dr hab. Jacek Kurczewski, 1999;
  • habilitacja – Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne, recenzenci: prof. dr hab. Barbara Fatyga, prof. dr hab. Krzysztof Konecki, prof. dr hab. Marek Krajewski, rok 2015.

Uprawiane dyscypliny i subdyscypliny:
socjologia, socjologia kultury, socjologia edukacji

Prowadzone zajęcia (w przeszłości i obecnie):
Instytucje i problemy społeczne
Socjologiczne aspekty spontanicznej kultury młodzieżowej
Alkoholizm – problemy psychologiczne i społeczne –
wykład, ćwiczenia
Rozwiązywanie problemów alkoholowych – konwersatorium
Terapia uzależnień na świecie – konwersatorium
Współczesne uzależnienia – mechanizmy i rozwiązania – wykład (wraz z prof. Jolantą Rogalą – Obłękowską)
Socjologia edukacji (poza UW)

Publikacje: -> link do PBN

Inne aktywności:
Po ukończeniu studiów, równolegle do pracy na UW, podjęłam pracę w w Ośrodku Terapii Uzależnień (dawn. III Klinika Psychiatryczna, oddział odwykowy) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na stanowisku mł. asystenta.

Z Instytutem Psychiatrii i Neurologii związana byłam jeszcze od czasu studiów. Początkowo odbyłam 3-tygodniowe praktyki w oddziale detoksykacyjnym dla narkomanów, które dzięki zgodzie kierownictwa oddziału mogłam przedłużyć do niemal półtora roku. W tym czasie, jak i w okresie późniejszej pracy zawodowej, zdobywałam wiedzę, którą do dziś wykorzystuję w pracy dydaktycznej.

Aby mieć kontakt z ośrodkami terapeutycznymi podejmowałam okresową pracę (również w charakterze wolontariusza) w: Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” (1990), Centrum Terapii Zajęciowej „Nowy Świat” (1996 – 97).

Pasje i hobby pozanaukowe:
Puchar Świata w Skokach Narciarskich
Druty i szydełko
Wesołe miasteczka i „wszelkiej maści” karuzele

Wzorce osobowe:
Adam Małysz