dr Bogna Kietlińska

Zainteresowania naukowe: socjologia teatru, socjologia miasta, badanie kultury, wykorzystanie narzędzi geoinformacyjnych w procesach partycypacyjnych, etnografia wielozmysłowa, analiza materiałów wizualnych, analiza tekstów, metodologia badań jakościowych

b.kietlinska@uw.edu.pl

Stopień, imię nazwisko (rok urodzenia):
dr Bogna Kietlińska (1983)

Absolwentka:
Instytut Historii Sztuki UW,
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Uzyskane stopnie:

  • praca magisterska pt. „Stanisław Leszczyński. Mecenat – działalność kulturalna – ikonografia” (praca napisana pod opieką prof. Juliusza Chrościckiego), 2007;
  • praca magisterska pt. „Street art. Socjologiczna analiza zjawiska” (praca napisana pod opieką prof. Barbary Fatygi), 2008;
  • rozprawa doktorska pt. „Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej” (rozprawa napisana pod opieką prof. Barbary Fatygi), 2016.

Uprawiane dyscypliny i subdyscypliny:
pogranicza socjologii i antropologii współczesności, socjologia teatru, socjologia i antropologia miasta, badania wizualne, etnografia wielozmysłowa, partycypacja społeczna wspierana przez narzędzia GIS

Prowadzone zajęcia:
socjologia i antropologia młodzieży, antropologia współczesności, analiza przekazów wizualnych, analiza tekstu, przygotowanie do studiowania

Publikacje: -> link do PBNlista publikacji_BK

Inne aktywności naukowe:
Członkini PTS, uczestniczka wielu polskich i międzynarodowych konferencji, sekretarz Zarządu Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza.

Pasje i hobby pozanaukowe:
Fanka sportów ekstremalnych, nie tylko z poziomu kanapy. Trenowała Muay Thai, kalistenikę, wspinaczkę a teraz mierzy się z boksem klasycznym. Lubi chodzić po górach, chociaż boi się wysokości. Wyczynowo podchodzi także do kulinariów. Mierzy się z najostrzejszymi potrawami świata. Póki co pozostaje w tej dziedzinie niepokonana (a przynajmniej tak jej się wydaje). Ponadto z zamiłowaniem oddaje się pilnowaniu projektowych harmonogramów i dopinaniu budżetów.

Wzorce osobowe: