DR ALBERT JAWŁOWSKI

Zainteresowania naukowe: socjologia kultury popularnej (w tym socjologia i antropologia dzieła filmowego; antropologia widowisk masowych); metodologia jakościowych badań etnograficznych; współczesna problematyka tożsamości etnicznej i narodowej (zwłaszcza transetniczny i transnarodowy wymiar współczesnych społeczeństw i tożsamości jednostek); socjologia, etnografia i historia obszaru Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu.

a.jawlowski@uw.edu.pl

Stopień, imię nazwisko (rok urodzenia):
dr Albert Jawłowski (ur. 1975)

Absolwent:
Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW

Uzyskane stopnie:

 • praca magisterska: „Razem z chłopakami – subkultura hip–hopowa jako wspólnota ludyczna.”; promotor: prof. dr hab. Barbary Fatyga; 2000
 • doktorat: Rytualne i mityczne aspekty widowiska kulturowego na przykładzie mistrzostw świata „FIFA Word Cup Korea – Japonia 2002;  promotor: prof. dr hab. Barbara Fatyga, recenzenci: prof. dr hab. Joanna Tokarska – Bakir, prof. dr hab. Tomasz Szlendak; 2006

Uprawiane dyscypliny i subdyscypliny:
nauki socjologiczne, nauki kulturze i religii

Prowadzone zajęcia:

 • Wybrane problemy antropologii fizycznej (konwersatorium);
 • Style życia w perspektywie historii i teorii kultury (warsztat);
 • Antropologia kultury w globalnej wiosce (wykład, konwersatorium, ćwiczenia);
 • Współczesne teorie antropologiczne (ćwiczenia)Podstawy wiedzy o kulturze (wykład, konwersatorium);
 • Podstawy socjologii (ćwiczenia);
 • Antropologia społeczności lokalnych (konwersatorium);
 • Wyjazdowe praktyki badawcze (obóz badawczy);
 • TransAzja. Syberia, Mongolia, Himalaje – próba nieeuropocentrycznego opisu świata. (konwersatorium);
 • Seminarium licencjackie

Publikacje: -> link do PBN

Pasje i hobby pozanaukowe:
Wszelkie formy obserwacji uczestniczącej.

Wzorce osobowe:
Maurycy August Beniowski